Stichting Dutch International Tangoweek, RSIN:8551.35.578
Vestigings- en postadres: Arabellapad 302, 3816 SV Amersfoort
Mailadres: info@tangoweek.nl

De stichting heeft als doel het bevorderen van de Argentijnse Tangocultuur en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ANBI beleidsplan

  • Voorzitter – Hans Gerritse
  • Penningmeester – Peter Russ
  • Secretaris – Albert van Ool

De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen voor hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2022 – 2023

Beleidsplan

Balans en V&W rekening

Jaarverslag